iptv ดูทีวีไม่ง้อจาน

           ทีวีนับเป็นของขาดไม่ได้ ต้องมีทุกบ้าน แต่ทีวีที่ใช้ตามบ้านแต่ก่อน เช่นช่อง สาม ห้า เจ็ด เก้า  NBT TPBS ไม่ใช่ iptv การส่งภาพและเสียงเป็นระบบ analog แหวกอากาศมา กว่าจะมาถึงบ้านเรา บางทีมีคลื่นแทรก จึงส่งผลกับคุณภาพภาพและเสียง บางทีอาจมีเส้นๆ ขึ้นบนจอภาพ ต้องปรับต้องจูนกันอยู่นาน           iptv เป็นการที่ service provider ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีการกระจายสื่อประเภท มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศได้  ผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม           iptv ดีตรงที่ จะดูตอนไหนก็ได้ หรือจะดูแบบทีวีช่องสาม ห้า เจ็ด เก้า ก็ได้  และเพราะเป็นช่องสัญญาณดาวเทียม จึงสามารถให้บริการแบบ Multi channel cable TV system ที่โดดเด่นกว่าใครคือ เนื่องจากมีระบบออกอากาศผ่านทาง IP network จึงทำให้สามารถให้บริการโทรทัศน์แบบสองทาง หรืออินเตอร์แอคทีฟทีวี  (Interactive TV) ที่ผู้ชมสามารถโต้ตอบกันได้ […]